Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 37, pagina 3280-3281

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel Media van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009, te weten:

- de motie-Jasper van Dijk over een alternatief voor een glijdende schaal (31700 VIII, nr. 45);

- de motie-Jasper van Dijk over een programmaraad voor KPN/Digitenne (31700 VIII, nr. 47);

- de motie-Jasper van Dijk over aanscherping van de regels voor sponsoring van publieke programma's (31700 VIII, nr. 48);

- de motie-Atsma over onderzoek naar de knelpunten van de CBP-richtlijnen (31700 VIII, nr. 49);

- de motie-Remkes/Van der Ham over openstelling van stimuleringsfondsen voor commerciële omroeporganisaties (31700 VIII, nr. 50);

- de motie-Remkes over een sluitende meerjarenbegroting van de publieke omroep (31700 VIII, nr. 51);

- de motie-Van Dam c.s. over cofinanciering van documentaires (31700 VIII, nr. 52);

- de motie-Bosma over het niet subsidiëren van Marokko.nl (31700 VIII, nr. 53);

- de motie-Bosma over het terugdraaien van de subsidieverhoging van 50 mln. (31700 VIII, nr. 54);

- de motie-Vendrik c.s. over een vervolg op het WRR-rapport over de publieke omroep (31700 VIII, nr. 55);

- de motie-Van der Ham c.s. over onderzoeksjournalistiek (31700 VIII, nr. 56);

- de motie-Van der Ham/Remkes over heroverweging van het artikel 39-toewijzingsproces (31700 VIII, nr. 57);

- de motie-Van der Ham/Vendrik over Nederlandse animatieproducties (31700 VIII, nr. 58).

(Zie wetgevingsoverleg van 24 november 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van der Ham stel ik voor, zijn moties (31700-VIII, nrs. 56 en 57) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31700-VIII, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31700-VIII, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31700-VIII, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Atsma (31700-VIII, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Remkes/Van der Ham (31700-VIII, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Remkes (31700-VIII, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Dam c.s. (31700-VIII, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bosma (31700-VIII, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bosma (31700-VIII, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (31700-VIII, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ham/Vendrik (31700-VIII, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.