Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 37, pagina 3284

Aan de orde is de brief van het Presidium over een onderzoek naar de bestrijding van de verwevenheid van onder- en bovenwereld (29911, nr. 19).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie voor Justitie, in te stemmen met een onderzoek naar de knelpunten en de kosten daarvan ten laste te laten komen van het onderzoeksbudget van de Kamer.

Daartoe wordt besloten.