Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 37, pagina 3286

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de gevolgen van de kredietcrisis, te weten:

- de motie-Halsema/Hamer over het in samenhang bezien van de krediet- en klimaatcrisis (31371, nr. 64);

- de motie-Rutte/Pechtold over strikte naleving van de begrotingsregels (31371, nr. 65);

- de motie-Tony van Dijck over versneld investeren in infrastructurele projecten (31371, nr. 68);

- de motie-Tony van Dijck/Kant over het salaris van de nieuwe topman van ABN AMRO en Fortis (31371, nr. 69);

- de motie-Van Geel c.s. over een inventarisatie van uitgaven die een positief effect hebben op de economie (31371, nr. 70);

- de motie-Hamer c.s. over voorstellen om de economie innovatief, duurzaam en concurrentiebestendig te maken (31371, nr. 71);

- de motie-Slob c.s. over versneld investeren in projecten (31371, nr. 72);

- de motie-Verdonk over het stellen van heldere voorwaarden bij nieuwe steunmaatregelen voor banken (31371, nr. 73);

- de motie-Thieme over een landelijk restruimtebeleid (31371, nr. 74).

(Zie vergadering van 10 december 2008.)

In stemming komt de motie-Halsema/Hamer (31371, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rutte/Pechtold (31371, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony Van Dijck (31371, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony Van Dijck/Kant (31371, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Geel c.s. (31371, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hamer c.s. (31371, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Slob c.s. (31371, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verdonk (31371, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (31371, nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.