Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 67, pagina 4707

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de kosten van kinderopvang, te weten:

- de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. over uitsluiting van bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag (31322, nr. 13);

- de motie-Van Gent over vasthouden, uitbouwen en uitventen van de regeling voor kinderopvang (31322, nr. 14).

(Zie vergadering van 20 maart 2008.)

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. (31322, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent (31322, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.