Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 67, pagina 4707

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen inzake een nadere splitsing van de Rijksbegroting (Tweede wijziging van de Comptabiliteitswet 2001) (29833).

(Zie vergadering van 6 maart 2008.)

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Mastwijk (stuk nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals het op onderdelen is gewijzigd door het aannemen van het nader gewijzigde amendement-Mastwijk op stuk nr. 14.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.