Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 67, pagina 4705

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de kabinetsreactie op de Armoedemonitor 2007, te weten:

- de motie-Karabulut over de doelstelling om het aantal mensen in armoede de komende jaren te halveren (24515, nr. 127);

- de motie-Karabulut over het bij het vaststellen van de omvang van armoede hanteren van een lage inkomensgrens (24515, nr. 128);

- de motie-Spekman c.s. over kwijtschelding van gemeentelijke en waterschapsheffingen voor werkende armen (24515, nr. 129).

(Zie vergadering van 18 maart 2008.)

In stemming komt de motie-Karabulut (24515, nr. 127).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (24515, nr. 128).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Spekman c.s. (24515, nr. 129).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.