Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 67, pagina 4706

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Segway, te weten:

- de motie-De Krom/Roefs over het onder voorwaarden verlenen van ontheffing voor gebruik van de Segway (29398, nr.82);

- de motie-De Rouwe/De Krom over het niet invoeren van een kenteken voor de Segway en de elektrische fiets (29398, nr. 83).

(Zie vergadering van 19 maart 2008.)

In stemming komt de motie-De Krom/Roefs (29398, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Rouwe/De Krom (29398, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer De Krom (VVD):

Nu de moties op stuk nrs. 82 en 83 beide zijn aangenomen, zou ik graag voor aanstaande maandag 12.00 uur een reactie van het kabinet krijgen hoe het deze moties gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.