Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 67, pagina 4707

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over ingebrekestelling door de Europese Commissie inzake gelijke behandeling, te weten:

- de motie-Halsema c.s. over heroverweging van artikel 5, lid 2, van de Algemene wet gelijke behandeling (27017, nr. 39).

(Zie vergadering van 19 maart 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.