Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 67, pagina 4706

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyse Wegen, te weten:

- de motie-Roemer/Duyvendak over één integrale landelijke markt- en capaciteitsanalyse voor alle verkeersmodaliteiten (29644, nr. 86);

- de motie-Roemer/Duyvendak over een aanvullende analyse als uitgangspunt voor de gesprekken met de regio's (29644, nr. 87).

(Zie vergadering van 19 maart 2008.)

In stemming komt de motie-Roemer/Duyvendak (29644, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roemer/Duyvendak (29644, nr. 87).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.