Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 67, pagina 4708-4709

Aan de orde is de stemming over een gewijzigde motie, ingediend bij het debat over de Nationale Conventie, te weten:

- de gewijzigde motie-Duyvendak c.s. over aanpassing van de Leidraad aanwijzing inzake externe contacten rijksambtenaren (30184, nr. 18).

(Zie vergadering van 18 maart 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.