Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 67, pagina 4705

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over diverse handhavings­taken, te weten:

- de motie-Fritsma over het terugvorderen van ten onrechte uitgekeerde bijstandsgelden (17050, nr. 349);

- de motie-Ulenbelt over het actief aanpakken van iedere fraude in de sociale zekerheid (17050, nr. 350);

- de motie-Nicolaï c.s. over een strikt invorderingsbeleid voor bedragen onder de € 6000 (17050, nr. 351);

- de motie-Spekman c.s. over overheveling van opsporingstaken naar de SIOD (17050, nr. 352).

(Zie vergadering van 18 maart 2008.)

In stemming komt de motie-Fritsma (17050, nr. 349).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt (17050, nr. 350).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Nicolaï c.s. (17050, nr. 351).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Spekman c.s. (17050, nr. 352).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.