Publicaties over dossier 29644

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyse Wegen, te weten:de motie-Roemer/Duyvendak over één integrale landelijke markt- en capaciteitsanalyse voor alle verkeersmodaliteiten (29644, nr. 86); de motie-Roemer/Duyvendak over een aanvullende analyse als uitgangspunt voor de gesprekken met de regio's (29644, nr. 87)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-04-2008 2007-2008 nr. 67, pagina 4706 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 6 maart 2008 over de Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyse Wegen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-04-2008 2007-2008 nr. 65, pagina 4620 - 4624 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 21 maart 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  21-03-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de capaciteit op het spoor en de Betuweroute, te weten:de motie-Cramer/Roemer over een analyse van de mogelijkheden van prestatieverbetering door ERTMS (29893, nr. 55);de motie-Cramer over aanpassing van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur (29893, nr. 56);de motie-Roemer over het stimuleren van spoorvervoerders om niet meer treinpaden aan te vragen dan zij daadwerkelijk gaan gebruiken (29893, nr. 57).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-11-2007 2007-2008 nr. 19, pagina 1307 - 1308 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 5 juli 2007 over de Netwerkaanpak (29644)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5144 - 5145 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met de planologische kernbeslissing Nota Mobiliteit (29644)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-02-2006 2005-2006 nr. 18, pagina 850 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 9 februari 2006

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  09-02-2006 2005-2006 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de Nota Mobiliteit (29644, nr. 26), van de gewijzigde motie-Hofstra c.s. over het advies van de commissie-Nouwen over Anders betalen voor Mobiliteit (29644, nr. 54)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-01-2006 2005-2006 nr. 36, pagina 2540 - 2543 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over de Nota Mobiliteit, te weten de gewijzigde motie-Hofstra c.s. over het advies van de commissie-Nouwen over Anders betalen voor Mobiliteit (29644, nr. 54)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-01-2006 2005-2006 nr. 36, pagina 2546 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met de planologische kernbeslissing Nota Mobiliteit (29644)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-01-2006 2005-2006 nr. 36, pagina 2546 Tweede Kamer der Staten-Generaal