Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 74, pagina 4532

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het interpellatiedebat over de verplichte advertentie in de Staatscourant na het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel, te weten:

- de motie-Aptroot/Smeets over het laten vervallen van de verplichte advertentie in de Staatscourant (29515, nr. 67).

(Zie vergadering van 13 april 2005.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

De heer Aptroot (VVD):

Het verzoek aan het kabinet in deze aangenomen motie is niet om de advertentie af te schaffen, maar om deze onmiddellijk af te schaffen. Er is urgentie, omdat veel bedrijven in het MKB de komende weken en maanden hun jaarrekening deponeren. Ik wil graag nog deze week een brief van het kabinet met de exacte datum waarop die onnodige advertentie is afgeschaft, want dat zou nog deze maand geregeld moeten kunnen worden.

De voorzitter:

Volgens mij is onmiddellijk al een minuut geleden voorbij, maar als u een toelichting daarop wilt, vragen wij dat aan het kabinet.

Staatssecretaris Van Gennip:

Ik heb gehoord dat de heer Aptroot vroeg om een brief deze week.