Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 74, pagina 4531

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de orgaandonatie (evaluatie) (29494).

(Zie vergadering van 12 april 2005.)

De voorzitter:

Het amendement-Ormel (stuk nr. 9) is ingetrokken.

De artikelen I t/m III en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.