Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 74, pagina 4531

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het project 26.000 gezichten, te weten:

- de motie-Karimi/Huizinga-Heringa over de rol van ontwikkelingsorganisaties in het debat over het Nederlandse asiel- en uitzetbeleid (27433, nr. 33).

(Zie vergadering van 13 april 2005.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.