Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 74, pagina 4530

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over imamopleidingen, te weten :

- de motie-Kraneveldt over de afbouw van het uitzenden van Diyanet-imams naar Nederland (29800 VIII, nr. 188);

- de motie-Kraneveldt over het bieden van duidelijkheid aan moslimorganisaties dat nauwe banden met buitenlandse overheden ongewenst zijn (29800 VIII, nr. 189);

- de motie-Azough/Kraneveldt over het betrekken van vrouwen en jongeren bij de vorming van het curriculum voor een imamopleiding (29800 VIII, nr. 190).

(Zie vergadering van 12 april 2005.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Kraneveldt (29800-VIII, nr. 188) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Op verzoek van mevrouw Kraneveldt stel ik voor, haar motie (29800-VIII, nr. 189) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Azough/Kraneveldt (29800-VIII, nr. 190).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, de LPF, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.