Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 74, pagina 4531

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over emancipatie en integratie, te weten:

- de motie-Azough/Stuurman over het instellen van een commissie vergelijkbaar met de commissie PaVEM gericht op emancipatie van jongens en mannen (29203, nr. 19);

- de motie-Koser Kaya c.s. over het instellen van een taskforce vrouwen (29203, nr. 21).

(Zie vergadering van 12 april 2005.)

De voorzitter:

Op verzoek van de leden Azough en Stuurman stel ik voor, hun motie (29203, nr. 19) van de agenda af te voeren en er volgende week dinsdag over te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Koser Kaya c.s. (29203, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.