Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 74, pagina 4532

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het interpellatiedebat over misstanden bij het veilen van woningen, te weten:

- de motie-Depla over een voorstel tot een sluitende aanpak van markt- en prijsafspraken bij executieveilingen (30076, nr. 1);

- de motie-Depla over schoon schip maken door het notariaat en banken inzake misstanden bij executieveilingen (30076, nr. 2).

(Zie vergadering van 13 april 2005.)

De voorzitter:

De motie-Depla (30076, nr. 1) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat burgers met financiële problemen mogelijk ernstig gedupeerd worden door markt- en prijsafspraken bij executieveilingen;

overwegende dat malafide huiseigenaren executieveilingen mogelijk gebruiken om dubieuze vastgoedtransacties af te ronden en zo zwart geld witten, hypotheekfraude plegen en katvangers inzetten, zodat gemeenten, fiscus en justitie machteloos staan tegenover illegale verhuur, wietteelt, verkrotting en overbewoning;

overwegende dat deze mogelijke misstanden de regering al minstens een jaar bekend zijn;

verzoekt de regering, binnen twee maanden met een voorstel voor een sluitende aanpak te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 3 (30076).

Op verzoek van de heer Depla stel ik voor, deze motie van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten

De voorzitter:

Aangezien de motie-Depla (30076, nr. 2) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.