Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 31, pagina 2180-2181

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de Implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (Overleveringswet) (29042), en over:

- de gewijzigde motie-Van der Laan/Griffith over opname in het Schengen Informatie Systeem (29042, nr. 19);

- de motie-Van der Laan/Vos over een stelsel van minimumrechten (29042, nr. 18);

- de motie Albayrak c.s. over de bescherming van eigen onderdanen (29042, nr. 20);

- de motie-Vos over een beroeps- of cassatie-instantie (29042, nr. 25);

- de motie-Vos over een hardheidsclausule (29042, nr. 26).

De voorzitter:

Ik deel de Kamer mede dat de minister van Justitie zich heeft verontschuldigd voor zijn afwezigheid bij deze stemmingen. Hij heeft verplichtingen in de Eerste Kamer.

Van de motie op stuk nr. 20 zal een herdruk verschijnen. De enige wijziging in de herdruk is de ondertekening. De naam van mevrouw Van der Laan staat niet meer onder de motie. Ik neem aan dat wij over deze gewijzigde motie kunnen stemmen.

(Zie vergadering van 27 november 2003.)

De artikelen 1 t/m 9 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vos (stuk nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 10 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-De Wit/Vos (stuk nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Albayrak (stuk nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-De Wit (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 11 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 12 t/m 28 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vos (stuk nr. 11, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 11 voorkomende amendement als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-De Wit (stuk nr. 14, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 14 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 29 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 30 t/m 34 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Griffith/Van der Laan (stuk nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 35, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Griffith/Van der Laan (stuk nr. 22), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 36 t/m 75 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Laan /Griffith (29042, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de VVD en de LPF voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Laan/Vos (29042, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Albayrak c.s. (29042, nr. 20, herdruk).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vos (29042, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vos (29042, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.