Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 31, pagina 2177-2179

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2004 (29200 VIII).

(Zie vergadering van 13 november 2003.)

De artikelen 1 t/m 4 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Jan de Vries (stuk nr. 28, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de LPF tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 28 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Hamer/Slob (stuk nr. 29, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 29 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Hamer/Slob (stuk nr. 30, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 30 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Balemans c.s. (stuk nr. 32, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 32 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Hamer (stuk nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Slob c.s. (stuk nr. 39, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 39 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Hamer (stuk nr. 45, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD, het CDA en de LPF voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 45 voorkomende nader gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 01, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Jan de Vries c.s. (stuk nr. 28, I), het amendement-Hamer/Slob (stuk nr. 29, I), het amendement-Hamer/Slob (stuk nr. 30, I), het amendement-Balemans c.s. (stuk nr. 32, I), de amendementen-Slob c.s. (stuk nr. 39, I en II) en de nader gewijzigde amendementen-Hamer (stuk nr. 45, I en II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 02 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Hamer/Van Dam (stuk nr. 40, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit nader gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 40 voorkomende nader gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 03, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Jan de Vries c.s. (stuk nr. 28, II en III), het amendement-Hamer/Slob (stuk nr. 29, II), het amendement-Hamer/Slob (stuk nr. 30, II) en het amendement-Balemans c.s. (stuk nr. 32, II), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Lambrechts c.s. (stuk nr. 26, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de LPF tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 26 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 04, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Lambrechts c.s. (stuk nr. 26, I en II) en het amendement-Jan de Vries c.s. (stuk nr. 28, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 05 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Joldersma (stuk nr. 20, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 20 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van Dam (stuk nr. 24, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 24 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 06, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Joldersma (stuk nr. 20, I en II), de amendementen-Lambrechts c.s. (stuk nr. 26, III en IV) en het amendement-Jan de Vries c.s. (stuk nr. 28, V), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Laan c.s. (stuk nr. 33, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 33 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Visser c.s. (stuk nr. 35, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 35 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 07, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Joldersma (stuk nr. 20, III en IV), het amendement-Lambrechts c.s. (stuk nr. 26, V), het amendement-Balemans c.s. (stuk nr. 32, III), de amendementen-Van der Laan c.s. (stuk nr. 33, I en II) en de amendementen-Visser c.s. (stuk nr. 35, I en II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 08 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kraneveldt (stuk nr. 37, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 37 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Hamer (stuk nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 09, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Balemans c.s. (stuk nr. 32, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 10 t/m 13 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dittrich c.s. (stuk nr. 102, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 102 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 14, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Dittrich c.s. (stuk nr. 102, I en II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 15, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Balemans (stuk nr. 32, V), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 16, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Lambrechts c.s. (stuk nr. 26, VI), het amendement-Jan de Vries c.s. (stuk nr. 28, VI) en het amendement-Balemans c.s. (stuk nr. 32, VI), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 17 t/m 23 worden zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaten en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.