Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 31, pagina 2179-2180

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het wetgevingsoverleg over Cultuur en Media (29200 VIII), te weten:

- de motie-Van Nieuwenhoven over het definitieve budget van het MCO (29200 VIII, nr. 83);

- de motie-Van Nieuwenhoven c.s. over bezuinigingen op taken van de Wereldomroep (29200 VIII, nr. 84);

- de motie-Atsma c.s. over het Stimuleringsfonds (29200 VIII, nr. 85);

- de motie-Vergeer over het ongedaan maken van de geplande bezuinigingen op het MCO (29200 VIII, nr. 86);

- de motie-Vergeer/Vendrik over het ongedaan maken van de bezuinigingen op de Wereldomroep (29200 VIII, nr. 87);

- de motie-Vergeer/Vendrik over een "docutheek" (29200 VIII, nr. 88);

- de motie-Bakker c.s. over de 39f-zendgemachtigden (29200 VIII, nr. 89);

- de motie-Leerdam c.s. over ID-banen (29200 VIII, nr. 90);

- de motie-Van Vroonhoven-Kok/Kraneveldt over culturele professionals (29200 VIII, nr. 92);

- de motie-Vergeer c.s. over de kamermuzieksector (29200 VIII, nr. 95);

- de motie-Dittrich c.s. over de statistiek "Cultuur en vrije tijd" van het CBS (29200 VIII, nr. 99);

- de motie-Vendrik/Leerdam over de creatieve industrie (29200 VIII, nr. 101).

(Zie wetgevingsoverleg van 24 november 2003.)

De voorzitter:

De motie-Vergeer c.s. (stuk nr. 95) wordt ingetrokken. De motie-Bakker c.s. (stuk nr. 89) en de motie-Leerdam c.s. (stuk nr. 90) worden aangehouden.

In stemming komt de motie-Van Nieuwenhoven (29200-VIII, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Nieuwenhoven c.s. (29200-VIII, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Atsma c.s. (29200-VIII, nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vergeer (29200-VIII, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vergeer/Vendrik (29200-VIII, nr. 87).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vergeer/Vendrik (29200-VIII, nr. 88).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Vroonhoven-Kok/Kraneveldt (29200-VIII, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dittrich c.s. (29200-VIII, nr. 99).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vendrik/Leerdam (29200-VIII, nr. 101).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.