Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 31, pagina 2174

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het debat over het stankbeleid, te weten:

- de motie-Koopmans c.s. over het brengen van niet-concentratiegebieden onder de werkingssfeer van de wet (29200 XIV, nr. 55);

- de motie-Van den Brink c.s. over een onafhankelijke contra-expertise (29200 XIV, nr. 56).

(Zie vergadering van 25 november 2003.)

De voorzitter:

De motie op stuk nr. 56 van de heer Van den Brink c.s. is ingetrokken.

In stemming komt de motie Koopmans c.s. (29200-XIV, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, het CDA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.