Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 31, pagina 2174

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het debat over gesubsidieerde arbeid, te weten:

- de motie-Bussemaker c.s. over behoud van gereserveerde middelen (29200 XV, nr. 20);

- de motie-De Wit c.s. over inzicht in het aantal gesubsidieerde banen (29200 XV, nr. 21);

- de motie-Van Gent c.s. over I/D'ers en WIW'ers (29200 XV, nr. 22).

(Zie vergadering van 25 november 2003.)

In stemming komt de motie-Bussemaker c.s. (29200-XV, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Wit c.s. (29200-XV, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (29200-XV, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.