Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 31, pagina 2176-2177

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het debat over het rookbeleid, te weten:

- de motie-Schippers c.s. over ventilatie en luchtzuivering (29200 XVI, nr. 54);

- de motie-Schippers c.s. over het uitzonderen van zorginstellingen (29200 XVI, nr. 55);

- de motie-Schippers c.s. over een ruimer en objectiever criterium voor horeca-activiteiten (29200 XVI, nr. 56);

- de motie-Hermans/Schippers over de evaluatie van het stappenplan (29200 XVI, nr. 57);

- de motie-Hermans/Schippers over zelfregulering voor gesubsidieerde instellingen (29200 XVI, nr. 58);

- de motie-Hermans/Schippers over tankstations (29200 XVI, nr. 59);

- de motie-Kant over vergoeding van ondersteuningsmogelijkheden voor stoppen met roken (29200 XVI, nr. 60);

- de motie-Kant/Schippers over coffeeshops (29200 XVI, nr. 61);

- de motie-Kant/Schippers over het toepassen van ventilatietechnieken en/of het indelen van rookvrije zones (29200 XVI, nr. 62).

(Zie vergadering van 25 november 2003.)

De voorzitter:

De motie-Hermans/Schippers (29200-XVI, nr. 58) is in die zin gewijzigd dat de eerste overweging is vervallen en dat het dictum thans luidt:

"verzoekt de regering, de genoemde tweedeling op te heffen en daarmee zelfregulering ook voor commerciële horeca-instellingen in gesubsidieerde instellingen mogelijk te maken.".

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Hermans en Schippers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 122 (29200-XVI). Ik neem aan dat wij meteen over deze gewijzigde motie kunnen stemmen. Naar mij blijkt, is dit het geval.

In stemming komt de motie-Schippers c.s. (29200-XVI, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de VVD, het CDA, de LPF en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schippers c.s. (29200-XVI, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, met uitzondering van de leden Smits en Van Heteren, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schippers c.s. (29200-XVI, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de VVD, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hermans/Schippers (29200-XVI, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de VVD, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Hermans/Schippers (29200-XVI, nr. 122).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de VVD, het CDA en de LPF voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hermans/Schippers (29200-XVI, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (29200-XVI, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant/Schippers (29200-XVI, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kant/Schippers (29200-XVI, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de VVD, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.