Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 31, pagina 2173

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het Toetredingsverdrag Europese Unie (28972, R1738), te weten:

- de gewijzigde motie-Van Bommel over opheffing van de deling van Cyprus (28972, R1738, nr. 14).

(Zie vergadering van 25 november 2003.)

De voorzitter:

De gewijzigde motie-Van Bommel (28972, R1738, nr. 14) is in die zin nader gewijzigd dat na de constatering is toegevoegd:

"bevestigt dat toetredingsonderhandelingen met Turkije niet kunnen worden geopend voordat aan de politieke criteria van Kopenhagen ten volle is voldaan en dat voordat zulks het geval is ook geen datum kan worden genoemd, waarop deze onderhandelingen aanvangen;".

  • Bovendien is in "van mening" het woord "aanvullende" aan de politieke eisen toegevoegd.

Naar mij blijkt, wordt deze nader gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 16 (28972, R1738).

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Van Bommel (28972, R1738, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdA tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.