Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019

Agenda opgesteld 30 november 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 4 december

14.00 uur

Woensdag 5 december

10.15 uur

Donderdag 6 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 000 I

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat van de Koning

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

35 000 IIA

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat van Staten-Generaal

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

35 000 IIB

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

35 000 III

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019

– artikelen 1 t/m 6

– departementale begrotingsstaat (IIIA)

– begrotingsstaat inzake agentschap

– begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB)

– begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

35 000 IV

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2019

35 000 IV (bijgewerkt t/m amendement nr. 28)

– artikelen 1 t/m 4

begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties

– artikel 1

– gewijzigd amendement Kuiken/Özütok (28) over gelden vrijmaken jeugdhulp Caribisch Nederland

– artikel 4

– artikelen 5 t/m 8

– begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties

– begrotingsstaat van BES-fonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

35 000 V

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019

35 000 V (bijgewerkt t/m amendement nr. 47)

– artikelen 1 t/m 3

departementale begrotingsstaat

– amendement Karabulut (12) over 1 miljoen voor het mensenrechtenfonds voor financiering van mensenrechtenverdedigers in Israël en Palestina

– amendement Van Ojik (14,I en II) over 1,5 miljoen voor ambassades ter versterking van democratie, fundamentele rechten en rechtsstaat

– amendement Ploumen (16) over 2 miljoen voor persvrijheid in de MENA regio

– gewijzigd amendement Karabulut (47,I) over 10 miljoen extra investeren in het mensenrechtenfonds

– artikel 1

– artikelen 2 t/m 5

– amendement Karabulut (47,II)

– artikel 6

– amendement Van Ojik (14,III)

– artikel 7

– departementale begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

35 000 VI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019

35 000 VI (bijgewerkt t/m amendement nr. 20)

– artikelen 1 t/m 5

departementale begrotingsstaat

– artikel 31

– amendement Buitenweg c.s. (18,I) over het ongedaan maken van de verlaging van de subsidie voor de NVvR

– artikel 32

– amendement Buitenweg (19,I) over het verhogen van de subsidie voor het CCV

– artikel 33

– artikelen 34 en 36

– amendement Jasper van Dijk/Van Ojik (20,I) over verhogen bijdrage IND

– artikel 37

– amendement Buitenweg c.s. (18,II)

– amendement Buitenweg (19,II)

– amendement Jasper van Dijk/Van Ojik (20,II)

– artikel 91

– artikelen 92 en 93

– departementale begrotingsstaat

begrotingsstaat inzake de agentschappen

– amendement Jasper van Dijk/Van Ojik (20,III)

– begrotingsstaat inzake de agentschappen

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

35 000 VII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019

– artikelen 1 t/m 4

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake het baten-lastenagentschap

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

35 000 B

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019

– artikelen 1 t/m 4

– begrotingsstaat van het gemeentefonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

35 000 C

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019

– artikelen 1 tot en met 4

– begrotingsstaat van het provinciefonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

35 000 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

35 000 VIII (bijgewerkt t/m amendement nr. 115)

– amendement Van den Hul/Westerveld (18,I) over 300 miljoen extra investeren in het verkleinen van de loonkloof tussen leraren in het primair en voortgezet onderwijs (wijziging opschrift)

– artikelen 1 t/m 3

– amendement Van den Hul/Westerveld (18,III) (invoegen artikel 3a)

– artikel 4

departementale begrotingsstaat

– amendement Van den Hul (10,I) over de subsidie voor praktijkleren

– artikel 4

– amendement Özdil c.s. (21,I) over het schrappen van de lumpsumkorting op het hoger onderwijs van 19,5 miljoen

– artikel 6

– amendement Özdil c.s. (21,II)

– artikel 7

– artikel 8

– amendement Van den Hul (10,II)

– artikel 11

– artikelen 12 t/m 14

– amendement Özdil/Snels (22) over 10 miljoen investeren in het pilotprogramma «Industrial Doctorates»

– artikel 16

– artikel 25

– artikel 91

– artikel 95

– amendement Kwint/Van Nispen (14) over het financieren van meer en beter bewegingsonderwijs

– amendement Kwint (17) over het dichten van de loonkloof tussen leraren in het primair en voortgezet onderwijs

– amendement Van den Hul/Westerveld (18,IV)

– amendement Westerveld/Van den Hul (19,I) over de zijinstroom van conciërges

– amendement Bisschop (23) over 2,3 miljoen euro voor professionalisering van het Dienstencentrum GVO en HVO

– amendement Bruins/Rog (42) over 250 duizend euro extra subsidie voor het Dienstencentrum GVO/HVO

– artikel 1

– amendement Kwint (16) over 3 miljoen euro voor het verder professionaliseren van de leerkracht via de vakverenigingen

– artikel 3

– amendement Westerveld/Van den Hul (19,II)

– amendement Rog c.s. (115) over budget voor het lerarentekort en extra zij-instroom

– artikel 9

– artikel 15

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de agentschappen

– amendement Van den Hul/Westerveld (18,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

35 000 IX

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019

– artikelen 1 t/m 4

– departementale begrotingsstaat (IXB)

– begrotingsstaat inzake de Nationale Schuld (IXA)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

35 000 X

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019

35 000 X (bijgewerkt t/m amendement nr. 42)

– artikelen 1 t/m 4

departementale begrotingsstaat

– artikelen 1 t/m 5

– amendement van het lid Diks (33,I) over 25 miljoen investeren in cyberdefensie

– amendement Kersten/Karabulut (42,I) over een (hogere) eenmalige uitkering

– artikel 6

– artikelen 7 t/m 9

– amendement van het lid Diks (33,II)

– artikel 10

– artikel 11

– amendement Karabulut/Kerstens (41) over meer middelen voor het personeel

– amendement Kersten en Karabulut (42,II)

– artikel 12

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de agentschappen

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

35 000 XII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019

35 000 XII (bijgewerkt t/m amendement nr. 25)

De Voorzitter: mw. Leijten wenst het amendement op nr. 16 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikelen 1 t/m 4

departementale begrotingsstaat

– amendement Van Brenk (19,I) over 2,6 miljoen voor innovatie waterveiligheid

– artikel 11

– artikel 13

– gewijzigd amendement Paternotte/Dik-Faber (25) over 800.000 euro voor bebording voor alternatieve brandstoffen

– artikel 14

– artikel 16

– amendement Paternotte/Bruins (15) over verdubbeling van de bijdrage aan de Commissies Regionaal Overleg

– artikel 17

– artikelen 18 t/m 21

– amendement Laçin (14,I) over 75 miljoen voor asbestsanering

– artikel 22

– artikel 23

– amendement Laçin (13,I) over 15 miljoen voor personeel ILT

– amendement Kröger (22,I) over het versterken van de ILT

– artikel 24

– artikel 25

– amendement Van Aalst (20) over een structurele impuls geven aan het hoofdwegennet

– artikel 26

– artikelen 97 en 98

– amendement Laçin (13,II)

– amendement Laçin (14,II)

– amendement Van Brenk (19,II)

– amendement Kröger (22,II)

– artikel 99

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de agentschappen

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

35 000 A

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019

35 000 A (bijgewerkt t/m amendement nr. 69)

– artikelen 1 t/m 3

begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds

– amendement Stoffer (21,I) over 13 miljoen voor het programma Meer Veilig

– amendement Van Aalst (22,I) over een structurele impuls geven aan het hoofdwegennet

– amendement Remco Dijkstra c.s. (69,I) over 10 miljoen voor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid

– amendement Schonis c.s. (30,I) over verhoging van financiële bijdrage aan de NRU

– amendement Kröger (64,I) over het verminderen van budget voor de verbreding van de A27

– artikel 12

– amendement Kröger (64,II)

– artikel 13

– amendement Kröger (64,III)

– artikel 14

– artikelen 15 t/m 18

– amendement Van Aalst (22,II)

– artikel 19

– amendement Stoffer (21,II)

– amendement Remco Dijkstra c.s. (69,II)

– amendement Schonis c.s. (30,II)

– artikel 20

– begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

35 000 J

18. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat van het Deltafonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

19. Stemmingen in verband met:

35 000 XIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019

35 000 XIII (bijgewerkt t/m amendement nr. 73)

– artikelen 1 t/m 4

departementale begrotingsstaat

– artikel 1

– amendement Bromet/Snels (8) over 100 miljoen extra voor PPS-toeslag

– amendement Verhoeven (11) over 1 miljoen voor ontwikkeling digitale mainport

– amendement Amhaouch/Wörsdörfer (14,I en II) over 5 miljoen voor de sector HTSM

– gewijzigd amendement Bruins/Veldman (73,I) over 5 miljoen voor de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw

– artikel 2

– amendement Amhaouch/Wörsdörfer (14,III)

– artikel 3

– amendement Van der Lee (9) over 61 miljoen voor sluiten kolencentrales

– gewijzigd amendement Bruins/Veldman (73,II en III)

– artikel 4

– amendement Nijboer (6) over de versterking van Groningen

– amendement Beckerman (15) over 400 miljoen voor Toekomstfonds Groningen

– artikel 5

– artikelen 40 en 41

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

20. Stemmingen in verband met:

35 000 XIV

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019

35 000 XIV (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

De Voorzitter: mw. Bromet wenst het amendement op nr. 9 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikelen 1 t/m 5

departementale begrotingsstaat

– artikel 11

– amendement Bromet/Özütok (10) over 1 miljoen voor trust fonds voor natuurbeheer Caribisch Nederland

– artikel 12

– artikelen 50 en 51

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen

– begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

21. Stemmingen in verband met:

35 000 XV

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019

35 000 XV (bijgewerkt t/m amendement nr. 35)

– artikelen 1 t/m 3

departementale begrotingsstaat

– amendement Van Kent/Van Nispen (8) over het verlagen van het Lage-Inkomensvoordeel met € 32,2 miljoen

– amendement Jasper Van Dijk/Van Kent (9,I) over € 140 miljoen voor sociale werkvoorziening

– amendement Bruins (31,I) over geld voor campagne over veilig en gezond werken

– gewijzigd amendement Van Weyenberg (35,I) over extra geld voor de inspectie SZW

– artikel 1

– amendement Van Kent (29,I) over middelen voor het noodfonds AOW-gat

– gewijzigd amendement Wiersma/Pieter Heerma (34,I) over verlengen subsidie Ambachtsacademie

– amendement Jasper Van Dijk/Van Kent (9,II)

– amendement Bruins (31,II)

– gewijzigd amendement Van Weyenberg (35,II)

– artikel 2

– artikelen 3 en 4

– gewijzigd amendement Wiersma/Pieter Heerma (34,II)

– artikel 5

– artikelen 6 en 7

– amendement Van Kent (4) over de verlaging van de AOW-leeftijd

– amendement Van Kent (29,II)

– artikel 8

– artikelen 9 t/m 99

– departementale begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019

35 000 XV, nr. 36

– de motie-De Jong over terugvorderen van fraudebedragen bij uitkeringsfraude

35 000 XV, nr. 37

– de motie-De Jong c.s. over echte koopkrachtverbeteringen

35 000 XV, nr. 38

– de motie-De Graaf over het niet toestaan van halalbankieren

35 000 XV, nr. 39

– de motie-Wiersma over het in cao's opnemen van doorstartbanen

35 000 XV, nr. 40

– de motie-Wiersma over meer ruimte voor scholing binnen de WW

35 000 XV, nr. 41

– de motie-Wiersma/Bruins over beleid gericht op arbeidsproductiviteit

35 000 XV, nr. 42

– de motie-Wiersma/Peters over terugvorderen van te veel ontvangen uitkeringsbedragen

35 000 XV, nr. 43

– de motie-Smeulders c.s. over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zzp'ers

35 000 XV, nr. 44

– de motie-Smeulders/Pieter Heerma over mogelijk maken dat ook vakbonden in naam van werknemers de WAS kunnen inschakelen

35 000 XV, nr. 45

– de motie-Smeulders over aanvullende voorwaarden aan het LIV stellen

35 000 XV, nr. 46

– de motie-Smeulders/Van Weyenberg over het gebruik van zorgverlof bevorderen

35 000 XV, nr. 47

– de motie-Renkema c.s. over snelle implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

35 000 XV, nr. 48

– de motie-Renkema c.s. over extra aandacht voor jongeren uit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

35 000 XV, nr. 49

– de motie-Renkema over de effecten van maatschappelijke ontwikkelingen op het aantal burn-outs

35 000 XV, nr. 50

– de motie-Pieter Heerma c.s. over het versterken van de positie van jongeren binnen de SER

35 000 XV, nr. 51

– de motie-Pieter Heerma/Becker over harde afspraken met gemeenten over nieuw- en oudkomers

35 000 XV, nr. 52

– de motie-Peters/Van Brenk over aandacht voor de groeiende groep werkende armen

35 000 XV, nr. 53

– de motie-Peters over een actieplan om uithuiszettingen te voorkomen

35 000 XV, nr. 54

– de motie-Peters c.s. over maatwerk bij de toepassing van de kostendelersnorm

35 000 XV, nr. 55

– de motie-Jasper van Dijk over terugdringen van de groeiende loonkloof

35 000 XV, nr. 56

– de motie-Jasper van Dijk over verruiming van de toegang tot beschut werk

35 000 XV, nr. 57

– de motie-Jasper van Dijk/Gijs van Dijk over een toeslag voor mensen met een medische urenbeperking

35 000 XV, nr. 58

– de motie-Jasper van Dijk over incassobureaus die zich stelselmatig inlaten met normoverschrijdingen

35 000 XV, nr. 59

– de motie-Van Weyenberg c.s. over de fiscale vrijstelling voor scholing bij de private individuele leerrekeningen

35 000 XV, nr. 60

– de motie-Van Weyenberg/Van Brenk over bevorderen van re-integratie van mensen met de diagnose

35 000 XV, nr. 61

– de motie-Van Weyenberg/Wiersma over lessen trekken uit maatregelen naar aanleiding van de vorige crisis

35 000 XV, nr. 62

– de motie-Raemakers/Renkema over een uitvraag over werken in deeltijd

35 000 XV, nr. 63

– de motie-Raemakers/Bruins over de noodzaak van begeleiding van jongeren naar werk of een opleiding

35 000 XV, nr. 64

– de motie-Gijs van Dijk over het verzekeren van oudere zelfstandigen

35 000 XV, nr. 65

– de motie-Gijs van Dijk/Jasper van Dijk over de realisatie van de sociale ontwikkelbedrijven

35 000 XV, nr. 66

– de motie-Gijs van Dijk c.s. over een SER-verkenning naar de platformeconomie

35 000 XV, nr. 67

– de motie-Bruins/Jasper van Dijk over arbeidsconstructies die wel en niet meer zijn toegestaan in kaart brengen

35 000 XV, nr. 68

– de motie-Bruins c.s. over continuïteit in de begeleiding van mensen met een beperking

35 000 XV, nr. 69

– de motie-Van Brenk/Van Rooijen over onderzoek naar de toename van het aantal zzp'ers

35 000 XV, nr. 70

– de motie-Van Brenk/Van Rooijen over een eenduidig kader voor kwalitatief goede schuldhulpverlening

35 000 XV, nr. 71

– de motie-Van Brenk/Van Rooijen over de sollicitatieplicht koppelen aan een periodieke beoordeling

35 000 XV, nr. 72

– de motie-Van Brenk/Van Rooijen over de IOW op 60-jarige leeftijd in stand houden

35 000 XV, nr. 73

– de motie-Van Brenk/Van Rooijen over een harde ondergrens voor bescherming van werkenden

35 000 XV, nr. 74

– de motie-Van Brenk/Van Rooijen over afzien van aanscherping van criteria voor een WIA-arbeidsongeschiktheidsuitkering

35 000 XV, nr. 75

– de motie-Van Brenk/Van Rooijen over onderzoek of de UFR ook voor Nederlandse pensioenfondsen kan gelden

35 000 XV, nr. 76

– de motie-Van Brenk/Van Rooijen over de berekening van de verplichtingen van pensioenfondsen vergeleken met de premieberekening

35 000 XV, nr. 77

– de motie-Stoffer over het loonkostenvoordeel voor mensen uit het doelgroepregister

35 000 XV, nr. 78 (aangehouden)

– de motie-Stoffer over een wettelijk recht op onbetaald rouwverlof

35 000 XV, nr. 79 (aangehouden)

– de motie-Kuzu over goede huisvesting voor arbeidsmigranten

35 000 XV, nr. 80

– de motie-Kuzu over het lastig te bewijzen zijn van arbeidsmarktdiscriminatie

35 000 XV, nr. 81

– de motie-Kuzu c.s. over extra middelen voor armoedebestrijding in het sociale deelfonds

Stemmingen

23. Stemmingen in verband met:

35 000 XVI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019

35 000 XVI (bijgewerkt t/m amendement nr. 111)

– artikelen 1 t/m 4

departementale begrotingsstaat

– amendement Ploumen/Ellemeet (11, I) over het overhevelen van subsidie van Siriz naar FIOM

– amendement Dik-Faber (22) over vergoeding van de inschrijvingskosten voor kinderen in de Fiom KID-DNA databank

– artikel 1

– amendement Ploumen/Ellemeet (11,II)

– amendement Bergkamp/Hermans (17) over 3,5 miljoen euro extra voor innovatieve gehandicaptenzorg

– amendement Slootweg/Hermans (19) over 1,2 miljoen euro voor uitbreiding en verlenging van de technologie challenge

– artikel 3

– amendement Ellemeet/Dik-Faber (14) over het verhogen van de middelen voor de ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde

– artikel 4

– amendement Bergkamp/Slootweg (21) over het starten van een project Letselspreekuur Plus

– artikel 5

– amendement Slootweg (13) over het verhogen van de subsidie voor «Herdenking 75 jaar vrijheid»

– artikel 7

– artikelen 9 t/m 11

– amendement Kuzu (23) over het afschaffen van het eigen risico in de zorg

– amendement Ploumen (77) over vergoeding voor hersteloperaties na genitale verminking

– artikel 2

– amendement Geleijnse (111) over extra subsidie voor «Inclusief sporten»

– artikel 6

– artikel 8

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de agentschappen

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

24. Stemmingen in verband met:

35 000 XVII

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019

35 000 XVII (bijgewerkt t/m amendement nr. 54)

– artikelen 1 t/m 3

departementale begrotingsstaat

– amendement Karabulut (19,I) over het uitbannen van ondervoeding

– amendement Karabulut (20,I) over het handhaven van de bijdrage aan UNRWA

– amendement Van den Hul c.s. (21,I) over een Toolbox internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

– amendement Amhaouch c.s. (25,I) over het ondersteunen van lokale startups in de Agri-Food sector

– amendement Voordewind (54,I) over een extra investering in het Fonds Bestrijding Kinderarbeid

– artikel 1

– amendement Van Haga (12,I) over het stimuleren van innovatieve initiatieven op het gebied van zonne-energie

– amendement Van Haga (13,I) over het stimuleren van oplossingen voor «indoor air pollution» in ontwikkelingslanden

– amendement Karabulut (19,II)

– artikel 2

– amendement Van Haga (14,I) over 10 miljoen investeren in anticonceptie in focusregio's

– amendement Bouali/Kuik (18,I) over 7 miljoen extra investeren in het tegengaan van kindhuwelijken en het versterken van de positie van jonge meisjes

– amendement Bouali/Kuik (22I) over een extra geoormerkte investering in voorlichting over en toegang tot anticonceptie voor jongeren

– amendement Diks c.s. (23,I) over 2 miljoen voor het uitbannen van genitale verminking van vrouwen

– amendement Kuik c.s. (24,I) over de uitrol van nieuwe diagnostiek en behandeling op het gebied van tuberculose

– artikel 3

– amendement Kuzu/Van den Hul (7) over 2 miljoen voor hulp aan de Rohingya

– amendement Kuzu (8) over 2 miljoen voor hulp aan de Oeigoeren

– amendement Karabulut (20,II)

– amendement Voordewind c.s. (27,I) over 10 miljoen extra investering in het noodhulpcluster Dutch Relief Alliance

– artikel 4

– amendement Van Haga (12,II)

– amendement Van Haga (13,II)

– amendement Van Haga (14,II)

– amendement Bouali (15) over 2 miljoen extra investeren in het assistent-deskundigen programma

– amendement Bouali/Kuik (18,II)

– amendement Van den Hul c.s. (21,II)

– amendement Bouali/Kuik (22,II)

– amendement Diks c.s. (23,II)

– amendement Kuik c.s. (24,II)

– amendement Amhaouch c.s. (25,II)

– amendement Voordewind (54,II)

– amendement Voordewind c.s. (27,II)

– artikel 5

– departementale begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

25. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019

35 000 XVII, nr. 28

– de motie-Van Weerdenburg over geen cent meer uitgeven aan ontwikkelingshulp

35 000 XVII, nr. 29

– de motie-Van Weerdenburg over geen financiële verplichtingen met organisaties gelieerd aan het Soros Foundations Network

35 000 XVII, nr. 30

– de motie-Van Haga over de bilaterale hulpinspanning meer richten op de focusregio's

35 000 XVII, nr. 31 (aangehouden)

– de motie-Van Haga over het aandeel van het bedrijfslevenkanaal in de ODA-bestedingen

35 000 XVII, nr. 32

– de motie-Van Haga/Van Weerdenburg over gegevens over OS-projecten integraal publiceren

35 000 XVII, nr. 33

– de motie-Diks over verslag doen over initiatieven op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid

35 000 XVII, nr. 34 (overgenomen)

– de motie-Diks/Van den Hul over een uitgebreidere imvo-richtlijn voor Nederlandse ambassades

35 000 XVII, nr. 35 (aangehouden)

– de motie-Diks over alle steun vanuit de overheid aan fossiele energiedragers afbouwen

35 000 XVII, nr. 36 (aangehouden)

– de motie-Kuik c.s. over kennisuitwisseling en stages op mbo-niveau in het OS-domein

35 000 XVII, nr. 37

– de motie-Karabulut over geen ODA-geld naar grensbewaking

35 000 XVII, nr. 38

– de motie-Karabulut over een plan tegen belastingontwijking in Afrikaanse landen

35 000 XVII, nr. 39

– de motie-Alkaya over controle op de naleving van OESO-richtlijnen door bedrijven

35 000 XVII, nr. 40

– de motie-Van den Hul over genoegdoening en erkenning voor slachtoffers van seksueel geweld

35 000 XVII, nr. 41

– de motie-Van den Hul over onderzoeken welke opvangkampen voldoen aan UNHCR-eisen

35 000 XVII, nr. 42

– de motie-Van den Hul over richtlijnen voor vrijheid van vereniging en vergadering

35 000 XVII, nr. 43

– de motie-Van den Hul over allocatie van SRGR-middelen

35 000 XVII, nr. 44

– de motie-Voordewind/Van Haga over koppeling tussen de duur van de detentie aan de hoogte van de betalingen aan veroordeelde Palestijnen

35 000 XVII, nr. 45

– de motie-Voordewind/Kuik over de investering in het Challenge Fund for Youth Employment

35 000 XVII, nr. 46

– de motie-Ouwehand over de import van palmolie drastisch verminderen

35 000 XVII, nr. 47

– de motie-Ouwehand over geen handelsverdrag zonder implementatie van het Parijsakkoord

35 000 XVII, nr. 48

– de motie-Ouwehand c.s. over het niet in lijn liggen van de Miljoenennota met de beperking van de opwarming van de aarde

35 000 XVII, nr. 49

– de motie-Stoffer/Voordewind over SDG 16 als expliciet doel voor de diplomatieke posten

35 000 XVII, nr. 50

– de motie-Stoffer over internationale afspraken over het investeren van 0,7% van het BNI in ODA

35 000 XVII, nr. 51

– de motie-Stoffer/Van Brenk over de doelstelling van toegang tot sanitaire voorzieningen

35 000 XVII, nr. 52

– de motie-Kuzu over terugkeren naar een bijdrage van 0,7% van het bni

35 000 XVII, nr. 53

– de motie-Kuzu/Van den Hul over de veilige terugkeer van de Rohingya

Stemmingen

26. Stemmingen in verband met:

34 182

Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)

34 182 (bijgewerkt t/m amendement nr. 27)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

De Voorzitter: dhr. Remco Dijkstra wenst het amendement op nr. 15 in te trekken. Ik neem dat u daarmee instemt.

– artikel I, onderdelen A t/m I

*– gewijzigd amendement Laçin c.s. (27,I) over het niet verliezen van de instructiebevoegdheid bij een onvoldoende voor de praktijkbegeleiding

– onderdeel J

– onderdeel K

*– gewijzigd amendement Laçin c.s. (27,II)

– onderdeel L

– onderdeel M

*– gewijzigd amendement Laçin c.s. (27,III)

– onderdeel N

*- gewijzigd amendement Laçin c.s. (27,IV)

– onderdeel Na

– amendement Remco Dijkstra (17,I) over de VOG-verplichting (invoegen onderdeel Nb)

– onderdelen O t/m Z

– artikel I

– artikel II

– amendement Remco Dijkstra (16) over een evaluatiebepaling (invoegen artikel IIA)

– amendement Remco Dijkstra (17,II)

– artikel III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

27. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

34 182, nr. 19

– de motie-Laçin c.s. over een nieuwe invulling van de praktijkbegeleiding

34 182, nr. 20

– de motie-Laçin c.s. over een vijfjaarseis voor de rijschoolbranche

34 182, nr. 21

– de motie-Laçin over aanpakken van spookrijscholen

34 182, nr. 22

– de motie-Remco Dijkstra over een gemakkelijke manier om de bevoegdheidspas te controleren

34 182, nr. 23

– de motie-Remco Dijkstra over een ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen

34 182, nr. 24

– de motie-Van Aalst c.s. over verplichte onderdelen van de theoretische bijscholing

34 182, nr. 25 (ingetrokken)

– de motie-Van Aalst c.s. over een jaarlijkse kwaliteitsmonitor

34 182, nr. 26

– de motie-Sienot c.s. over een rijscholenregister

Stemmingen

28. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Voornemen tot oprichting Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen

De Voorzitter: dhr. Van der Lee verzoekt zijn motie op stuk nr. 6 aan te houden en wenst zijn motie op stuk nr. 5 te wijzigen en nader te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 008, nr. 3

– de motie-Beckerman/Nijboer over een garantieregeling voor alle huiseigenaren in het aardbevingsgebied

35 008, nr. 4

– de motie-Beckerman c.s. over zeggenschap over via het woonbedrijf opgekochte woningen

35 008, nr. 5 (gewijzigd en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Van der Lee c.s. over de praktische uitvoering van de twee regelingen samenvoegen

35 008, nr. 6 (aangehouden)

– de gewijzigde motie-Van der Lee c.s. over 5% verhalen via de waarderegeling

35 008, nr. 7

– de motie-Nijboer c.s. over compensatie van de volledige waarde van het huis

35 008, nr. 8

– de motie-Nijboer c.s. over budget voor iedereen die vastzit in een woning in het aardbevingsgebied

Stemmingen

29. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Dam «Ruimte voor vertrouwen in Blauw op straat»

34 928, nr. 4 (aangehouden)

– de motie-Van Toorenburg over het instellen van een interne, onafhankelijke politie-ombudsman

34 928, nr. 5 (aangehouden)

– de motie-Van Toorenburg over een korpsmarinier bureaucratie

Stemming

30. Stemming over: motie ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Middendorp en Verhoeven «Online identiteit en regie op persoonsgegevens»

34 993, nr. 4

– de motie-Koerhuis/Den Boer over een online-identiteit voor iedere Nederlander

Stemmingen

31. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Water van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Voorzitter: mw. Van Brenk verzoekt haar motie op stuk nr. 14 aan te houden en mw. Teunissen haar motie op stuk nr. 19.

35 000 J, nr. 8

– de motie-Remco Dijkstra over waterprojecten in en rondom Meerssen

35 000 J, nr. 9

– de motie-Remco Dijkstra over het volgens planning versterken van de Markermeerdijken

35 000 J, nr. 10

– de motie-Geurts c.s. over één coördinerende Minister voor de problematiek van veenbodemdaling

35 000 J, nr. 11 (aangehouden)

– de motie-Geurts/Dik-Faber over het opwekken van energie door waterschappen

35 000 J, nr. 12

– de motie-De Groot over de lessen uit de evaluatie van Ruimte voor de Rivier meenemen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma

35 000 J, nr. 13

– de motie-De Groot over de verzegeling van vuilwatertanken in de pleziervaart

35 000 J, nr. 14 (aangehouden)

– de motie-Van Brenk/Stoffer over het visitekaartje blijven voor SDG 6

35 000 J, nr. 15

– de motie-Van Brenk c.s. over het onderzoek naar de verspreiding van legionella

35 000 J, nr. 16

– de motie-Van Brenk over de knelpunten bij het herwinnen van grondstoffen uit afvalwater

35 000 J, nr. 17

– de motie-Teunissen c.s. over het stimuleren van vergroening

35 000 J, nr. 18

– de motie-Teunissen over een verbod op het oplaten van gasgevulde ballonnen

35 000 J, nr. 19 (aangehouden)

– de motie-Teunissen over een verbod op het uitstrooien van rubberkorrels op kunstgrasvelden

35 000 J, nr. 20

– de motie-Laçin c.s. over het controleren van meer dossiers over chemische stoffen door de ILT

35 000 J, nr. 21

– de motie-Laçin/Teunissen over het handhaven van het principe «nee, tenzij»

35 000 J, nr. 22

– de motie-Kröger c.s. over een zorgvuldig besluit over de zandwinning IJsselmeer

35 000 J, nr. 23

– de motie-Kröger c.s. over aandacht voor het ontstaan van ZZS-stoffen

35 000 J, nr. 24

– de motie-Kröger/Smeulders over het stimuleren van groene daken

35 000 J, nr. 25

– de motie-Kröger over dekkingsgaten tussen de WTS en de nu gebruikelijke verzekeringen

35 000 J, nr. 26

– de motie-Dik-Faber/De Groot over de acties uit de green deal duurzame zorg

35 000 J, nr. 27 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber over snellere toelating van gewasbeschermingsmiddelen

Stemmingen

32. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het mislukken van de onderhandelingen inzake een pensioenakkoord

32 043, nr. 431

– de motie-Klaver c.s. over uitgangspunten voor een nieuw pensioenstelsel

32 043, nr. 432

– de motie-Asscher c.s. over een brief over het doorbreken van de pensioenimpasse

32 043, nr. 433

– de motie-De Jong/Wilders over een reële rekenrente voor pensioenfondsen

32 043, nr. 434

– de motie-Van Rooijen/Van Brenk over onderzoek naar aanpassing van de rekenrente

32 043, nr. 435

– de motie-Van Rooijen/Van Brenk over gevolgen van de afschaffing van de doorsneepremiesystematiek

32 043, nr. 436

– de motie-Van Rooijen over zeker stellen dat pensioenkortingen worden voorkomen

32 043, nr. 437

– de motie-Van Rooijen over de AOW-leeftijd bevriezen op 66 jaar

32 043, nr. 438

– de motie-Van Haersma Buma c.s. over de koppeling van de AOW-leeftijd aan de stijging van de levensverwachting

Stemming

33. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Informele RBZ/Handel

21 501–02, nr. 1931

– de motie-Ouwehand over het toetsen van het handelsbeleid op de doelen van de landbouwvisie

Stemmingen

34. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Handel

34 952, nr. 35

– de motie-Van Raan over de ontkoppeling van economische groei en de CO2-uitstoot

34 952, nr. 36

– de motie-Van Raan over een inventarisatie van het begrip «ecocide»

34 952, nr. 37 (aangehouden)

– de motie-Diks/Van den Hul over expliciete regels over de definitie van een brievenbusfirma

34 952, nr. 38 (aangehouden)

– de motie-Diks/Van den Hul over geschillenbeslechting ook openstellen voor andere belanghebbenden

34 952, nr. 39 (aangehouden)

– de motie-Diks/Van den Hul over het openbaar maken van de uitkomsten van mediation

Stemmingen

35. Stemmingen in verband met:

35 055, nr. 2

Het opmaken van een voordracht ter vervulling van een vacature voor een lid van de afdeling Klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en de voordracht voor een lid conform het voorstel van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken als volgt vast te stellen:

1. mw. mr. A.M. Zwaneveld

2. dhr. mr. P.J. Stolk

3. mw. mr. C.H. van Breevoort-de Bruin

Stemming

36. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid De Groot over een duurzame toekomst voor vis en visser

De Voorzitter: dhr. Geurts wenst zijn motie op stuk nr. 6 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 526, nr. 6 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Geurts en Sienot over een privaat Noordzeetransitiefonds

Stemmingen

37. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het MIRT

De Voorzitter: dhr. Van Aalst wenst zijn motie op stuk nr. 34 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 000 A, nr. 31

– de motie-Van Aalst over opwaarderen van de N35

35 000 A, nr. 32

– de motie-Van Aalst over een middengeleider op de N36

35 000 A, nr. 33

– de motie-Van Aalst/Wilders over 2x3-baans aanleggen van de A67 tussen Eindhoven en Venlo

35 000 A, nr. 34 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Aalst over nooit verlagen van de maximumsnelheid bij uitstel van wegonderhoud

35 000 A, nr. 35

– de motie-Van Aalst over verbreden van de A2 Eindhoven-Weert naar ten minste 2x3 rijstroken

35 000 A, nr. 36

– de motie-Van Aalst over aanleg van de A4-Zuid als prioriteit aanmerken

35 000 A, nr. 37

– de motie-Van Aalst over uitschakelen van de tunneldosering bij de Leidsche Rijntunnel

35 000 A, nr. 38

– de motie-Van Aalst over de knelpunten op de A15 bij Ridderkerk-Gorinchem en Gorinchem-Valburg

35 000 A, nr. 39

– de motie-Remco Dijkstra c.s. over een voortvarende aanpak van de A67 tot Geldrop

35 000 A, nr. 40

– de motie-Amhaouch over de spoorse maatregelen in de regio Venlo

35 000 A, nr. 41

– de motie-Amhaouch/Schonis over de kansen en kosten voor een snelle spoorverbinding tussen Amsterdam en Berlijn

35 000 A, nr. 42

– de motie-Amhaouch c.s. over een intercitystop bij Barneveld-Noord

35 000 A, nr. 43

– de motie-Amhaouch/Stoffer over intercityverbindingen met Harderwijk

35 000 A, nr. 44

– de motie-Von Martels c.s. over de financiële consequenties van de aanpak van de N35

35 000 A, nr. 45

– de motie-Kröger c.s. over een plan B voor de A27 bij Amelisweerd

35 000 A, nr. 46

– de motie-Kröger over een ambitieus pakket van fietsinfraprojecten

35 000 A, nr. 47

– de motie-Kröger over niet vooraf uitsluiten van opties bij het ontwikkelen van pilots rond gedrag en beprijzing

35 000 A, nr. 48

– de motie-Kröger over een WLO-scenario voor 2°C en 1,5°C temperatuurstijging

35 000 A, nr. 49

– de motie-Moorlag over aansluiting op het Europese hsl-netwerk in oostelijke en noordoostelijke richting

35 000 A, nr. 50 (aangehouden)

– de motie-Moorlag over intensiveren van het beleid voor het verbeteren van de fietsinfrastructuur

35 000 A, nr. 51

– de motie-Moorlag over intensiveren van investeringen in de infrastructuur in perifere regio's

35 000 A, nr. 52

– de motie-Moorlag over een cofinancieringsbijdrage van de regio aan verbreding van de A67

35 000 A, nr. 53

– de motie-Teunissen over een temperatuurstijging van 1,5°C als sturende voorwaarde bij het Mobiliteitsfonds

35 000 A, nr. 54

– de motie-Teunissen over de WHO-normen voor luchtkwaliteit als sturende voorwaarde bij het Mobiliteitsfonds

35 000 A, nr. 55

– de motie-Teunissen/Kröger over afzien van de verbreding van de A27 bij Amelisweerd

35 000 A, nr. 56

– de motie-Teunissen over een moratorium op stikstofuitstotende MIRT-projecten bij natuurgebieden

35 000 A, nr. 57

– de motie-Schonis/Van der Graaf over betrekken van zonne-energie in de ontwikkeling van stationprojecten

35 000 A, nr. 58

– de motie-Schonis c.s. over de pilots voor alternatieve vormen van vervoer en betaling

35 000 A, nr. 59

– de motie-Schonis c.s. over stimuleren van slimme combinaties met duurzame energiesystemen

35 000 A, nr. 60

– de motie-Schonis over onderzoek hoe het WHO-rapport zich verhoudt tot de huidige wet- en regelgeving

35 000 A, nr. 61

– de motie-Laçin c.s. over de gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie

35 000 A, nr. 62

– de motie-Laçin over aanleg van dubbel zoab fijn op de A8 bij Koog aan de Zaan

35 000 A, nr. 63

– de motie-Laçin over minder afhankelijkheid van Zwolle voor de bereikbaarheid van Noord-Nederland via spoor

35 000 A, nr. 65

– de motie-Laçin over vaart maken met de MIRT-verkenning Utrecht

35 000 A, nr. 66

– de motie-Van der Graaf c.s. over voorsorteren op een realisatiebesluit in 2019 over de sluis bij Kornwerderzand

35 000 A, nr. 67

– de motie-Van der Graaf/Ziengs over prioriteren van de ambitie van reistijdverkorting tussen Noord-Nederland en de Randstad

35 000 A, nr. 68

– de motie-Van der Graaf c.s. over in de proeftuinen zoeken naar mogelijkheden voor slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen en een multimodale aanpak

Stemming

38. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019

De Voorzitter: dhr. Amhaouch wenst zijn motie op stuk nr. 66 nader te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 000 XII, nr. 66 (gewijzigd, was nr. 35 en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Amhaouch/Remco Dijkstra over openstelling van Lelystad na herindeling van het luchtruim

Stemmingen

39. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Media van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

N.B. het wetgevingsoverleg vindt a.s. maandag 3 december plaats. Over de ingediende moties wordt ook dinsdag 4 december gestemd.

40. Debat over het Marrakesh Immigratiepact met maximum spreektijden van 6 minuten per fractie

41. Debat over de gang van zaken rondom het bouwtoezicht met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

28 286, nr. 987

42. VSO reactie op het rapport «Merchants of misery» met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

43. VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 14/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 000 VIII, nr. 113

44. VSO de bijgestelde onderzoekskaders van de Onderwijsinspectie

met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

45. VAO Nationaal Programma Groningen (AO d.d. 22/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

46. VAO Bouwopgave (AO d.d. 28/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 007

47. Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

34 534

48. Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet) (1e termijn Kamer)

34 231

49. Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie) (voortzetting)

34 989

50. Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 met het oog op het wijzigen van de criteria voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering

34 980

51. Wijziging van de Wet primair onderwijs BES in verband met herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland

35 037

52. Wijziging van de Instellingswet W.R.R. in verband met een nadere regeling met betrekking tot de wederbenoeming van de voorzitter van de W.R.R.

Langetermijnagenda

11, 12 en 13 december (week 50)

– Debat over de Europese Top d.d. 13 en 14 december 2018

– VSO Ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de Jeugdwet (34 111, nr. 25)

– VAO Stand van zaken erf- en schenkbelasting (AO d.d. 25/09)

– VAO Financiële markten (AO d.d. 08/11)

– VAO Wijkverpleging (AO d.d. 14/11)

– VAO Nucleaire veiligheid (AO d.d. 28/11)

34 857 (Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten)

34 864 (Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet))

35 013 (Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik)

34 420 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs)

18, 19 en 20 december (week 51)

– Debat over de Najaarsnota 2018

– VAO Meerjarig Financieel Kader (AO d.d. 08/11),

– VAO Chroom-6 bij Defensie (AO d.d. 07/11)

– VAO Artikel 100 Nederlandse deelname aan anti-ISIS coalitie en situatie in Syrië (AO d.d. 22/11)

week 52, week 1 en 2

Kerstreces

15, 16 en 17 januari (week 3)

34 956 (Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen)

34 918 (Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan)

34 608 (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie))

22, 23 en 24 januari (week 4)

34 935 (Wijziging van de Wet bescherming Antarctica in verband met het verruimen van de toegang tot speciaal beschermde gebieden, het uitbreiden van de vergunningplicht en het verduidelijken van de positie van internationale waarnemers)

34 930 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder))

29, 30 en 31 januari (week 5)

34 853-R2096 (Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194))

34 959 (Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met enkele spoedreparaties inzake de fiscale eenheid en inzake het herstel van een omissie in de innovatiebox (Wet spoedreparatie fiscale eenheid)

5, 6 en 7 februari (week 6)

– Debat over de Staat van de Europese Unie

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (dupliek)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 861 ((Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

34 837 (voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Te agenderen debatten

1. Debat over dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

2. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

3. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

4. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

5. Debat over extremistisch geweld (Markuszower) (Minister J&V)

6. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

7. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW, Minister BuZa)

8. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (De Jong) (Minister en Staatssecretaris SZW)

9. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

10. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

11. Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving (Van Rooijen) (Minister Financien)

12. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

13. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (Pieter Heerma) (Minister SZW)

14. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

15. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (Gijs van Dijk) (Minister en Staatssecretaris SZW)

16. Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd (Arno Rutte) (Minister J&V)

17. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (Van der Staaij) (Minister J&V, Minister VWS)

18. Debat over huwelijkse gevangenschap (Buitenweg) (Minister RB)

19. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (Laçin) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris I&W)

20. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (Dijksma) (Minister MZ)

21. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg (Hijink) (Minister MZ)

22. Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert (Van der Graaf) (Minister J&V)

23. Debat over grootschalige fraude met pgb’s (Hermans) (Minister VWS)

24. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (Verhoeven) (Minister RB, Minister MZ)

25. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (Minister OCW)

26. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (Bergkamp) (Minister VWS)

27. Debat over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten (Van Toorenburg) (Staatssecretaris J&V)

28. Debat over risicovloeren in gebouwen (Ronnes) (Minister BZK)

29. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Minister en Staatssecretaris I&W)

30. Debat over insectensterfte in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

31. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

32. Debat over discriminatie op de woningmarkt (Nijboer) (Minister BZK)

33. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

34. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (Minister OCW)

35. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (Veldman) (Staatssecretaris VWS)

36. Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen (Van Dam) (Minister J&V)

37. Debat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven (Van Nispen) (Minister J&V)

38. Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (Dik-Faber) (Minister LNV)

39. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (Ellemeet) (Minister VWS)

40. Debat over de rapporten inzake het WODC (Buitenweg) (Minister J&V)

41. Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim (Bruins) (Minister I&W, Staatssecretaris Defensie)

42. Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s (De Graaf) (Minister J&V)

43. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

44. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (Van Toorenburg) (Minister voor Rechtsbescherming)

45. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

46. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

47. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

48. Debat over vaccinatie in Nederland (Hijink) (Staatssecretaris VWS)

49. Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte (Sienot) (Minister I&W)

50. Debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

51. Debat over de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen (Alkaya) (Minister Financiën)

52. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW)

53. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24 170, nr. 170)) (Minister VWS)

54. Debat over Chroom 6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

55. Debat over de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie Groningen vanwege de gaswinning (Beckerman) (Minister EZK)

56. Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid (Van der Molen) (Staatssecretaris BZK)

57. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

58. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

59. Debat over de aanstaande vrijlating van veroordeelde jihadisten die mogelijk in de gevangenis verder geradicaliseerd zijn (Van Toorenbrug) (Minister J&V, Minister RB)

60. Debat over de uitkomsten van de Europese top in Salzburg inzake de Brexit (Omtzigt) Minister BuZa)

61. Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten (Van Gerven) (Minister MZ)

62. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma) (Minister BuZa, Minister J&V)

63. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

64. Debat over het bericht dat de bescherming van defensiemedewerkers tegen chroom-6 onvoldoende zou zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

65. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

66. Debat over de kansen van kweekvlees (De Groot) (Minister LNV)

67. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leven» (Bergkamp) (Minister VWS)

68. Debat over spionage door Rusland (Verhoeven) (Minister Defensie, Minister BZK, Minister BuZa)

69. Debat over de situatie bij het parket Zeeland-West-Brabant (Buitenweg) (Minister J&V)

70. Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

71. Debat over de relatie van Nederland met Saudi-Arabië (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

72. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

73. Debat over de evaluatie van de Politiewet 2012 (Minister J&V)

74. Debat over de LHBTI-monitor 2018 (Özütok) (Minister OCW, Minister J&V)

75. Debat over Nederlandse militaire steun aan Syrië (Karabulut) (Minister BuZa)

76. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

77. Debat over het toezicht op medische implantaten (Ellemeet) (Minister MZ)

78. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

79. Debat over het bericht dat Shell in Nederland geen belasting betaalt (Nijboer) (Staatssecretaris Financiën)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

2. Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Omtzigt) (Minister-President)

3. Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen (Nijboer) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

5. Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad (Azarkan) (Minister J&V, Staatssecretaris Financien)

6. Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond (Kuzu) (Minister-President)

7. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W, Minister VWS)

8. Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers (Beckerman) (Minister BZK, Minister Financien)

9. Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts (Van Kooten-Arissen) (Minister MZ)

10. Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

11. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (Minister OCW)

12. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Ellemeet) (Minister VWS)

13. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (Dijksma) (Minister MZ)

14. Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel (Alkaya) (Minister EZK)

15. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

16. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (Minister BuHA-OS)

17. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (Minister BuHA-OS)

18. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

19. Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van € 56 miljard te vragen aan de ECB (Van Rooijen) (Minister Financiën)

20. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

21. Dertigledendebat over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen (Kops) (Minister EZK)

22. Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem (Ouwehand) (Minister LNV, Minister EZK)

23. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven (Hijink) (Minister MZ)

24. Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen (De Jong) (Staatssecretaris SZW)

25. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (Van Brenk) (Minister SZW)

26. Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (Van Raan) (Minister Financiën)

27. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (Van Kent) (Minister SZW)

28. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven (Özütok) (Minister BZK)

29. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State (Baudet) (Minister BZK, Minister J&V)

30. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (Baudet) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

31. Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (Futselaar) (Minister LNV)

32. Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno (Kuiken) (Minister J&V)

33. Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië (Karabulut) (Minister BuZa)

34. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

35. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

36. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

37. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud (Van den Hul) (Minister BuHa-OS)

38. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

39. Dertigledendebat over het lekken van begrotingsstukken (Van Raak) (Minister-President)

40. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen (De Graaf) (Minister J&V, Minister BZK)

41. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (Minister OCW)

42. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (Minister OCW)

43. Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

44. Dertigledendebat over kinderbijslag op de BES-eilanden (Özütok) (Staatssecretaris BZK, Staatssecretaris SZW)

45. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (Minister OCW)

46. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van globalisering (Thieme) (Minister-President, Minister BuHa-OS)

47. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (Van Rooijen) (Minister SZW)

48. Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht (Van Raan) (Minister I&W)

49. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden (Kerstens) (Minister VWS)

50. Dertigledendebat over het bericht dat het ACM ziekenhuisfusies te makkelijk toestond (Ellemeet) (Minister MZ, Staatssecretaris EZK)

51. Dertigledendebat over het rapport van het IPCC over klimaatverandering (Van Raan) (Minister EZK)

52. Dertigledendebat over het nieuwe akkoord met Shell en ExxonMobil over de gaswinning en Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

53. Dertigledendebat over het bericht dat Nederlandse banken betrokken zijn bij misstanden in de palmoliesector (Van Raan) (Minister Financiën, Minister BuHa-OS)

54. Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

55. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

56. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (Ellemeet) (Minister MZ)

57. Dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden (Kuzu) (Minister BuZa)

58. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (Agema) (Minister VWS)

59. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt (Van Brenk) (Minister SZW)

60. Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (Van Gerven) (Minister MZ)

61. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (Van Gerven) (Minister MZ)

62. Interpellatiedebat over een apart wetsvoorstel inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Van Rooijen) (Minister Financiën)

63. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen (Van Rooijen) (Minister SZW)

64. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheidsverschillen (Diertens) (Staatssecretaris VWS)

65. Dertigledendebat over de uitzetting van asielkinderen Lili en Howick (Azarkan) (Staatssecretaris J&V)

66. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (Minister BuZa)

67. Dertigledendebat over problemen met zoutwinning in Groningen (Beckerman) (Minister EZK)

68. Dertigledendebat over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis (Nijboer) (Minister Financiën)

69. Dertigledendebat over de arbeidsvoorwaarden bij de politie (Baudet) (Minister J&V)

70. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (Minister BuZa)

71. Dertigledendebat over het lekken van olie- en gasputten (Van der Lee) (Minister EZK)

72. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie in 2019 met meer dan 10 euro per maand stijgt (Ellemeet) (Minister MZ)

73. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (Minister OCW)

74. Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

75. Dertigledendebat over plannen voor het uitsluiten van rechtsgebieden van de gefinancierde rechtsbijstand (Van Nispen) (Minister RB)

76. Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning (Dik-Faber) (Minister VWS)

77. Dertigledendebat over mogelijke ruimte om de AOW-leeftijd te verlagen (Van Kent) (Minister SZW)

78. Dertigledendebat over subsidies voor windmolenparken (Kops) (Minister EZK)

79. Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (Smeulders) (Minister SZW)

80. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (Laçin) (Minister SZW, Minister I&W)

81. Dertigledendebat over grenzen aan het investeren in verduurzaming door woningcorporaties (Beckerman) (Minister BZK)

82. Dertigledendebat over het actieplan «Slim en duurzaam» van de luchtvaartsector (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

83. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (Van Gerven) (Minister MZ)

84. Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

85. Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (Van Raan) (Minister LNV, Minister SZW)

86. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

87. Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen (Teunissen) (Staatssecretaris I&W)

88. Dertigledendebat over de normen voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide (Teunissen) (Staatssecretaris I&W)

89. Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets (Van Raan (Minister I&W)

90. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting (Teunissen) (Staatssecretaris I&W)

91. Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok) (Minister BuZa, Staatssecretaris BZK)

92. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg (Agema) (Minister VWS)

93. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar was (Van Gerven) (Minister MZ)

94. Dertigledendebat over personeelsgegevens en kunstmatige intelligentie op de werkvloer (Alkaya) (Minister BZK, Staatssecretaris EZK)

95. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema) (Minister MZ)

96. Dertigledendebat over ongelijkheid in onderwijskansen in Nederland (Westerveld) (Minister BVO en Media)

97. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (Minister Onderwijs)

98. Dertigledendebat over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld) (Minister VWS)

99. Dertigledendebat over de lange wachtlijsten voor huurwoningen (Nijboer) (Minister BZK)

100. Dertigledendebat over het bericht dat de groei van het aantal studenten op universiteiten ten koste gaat van de kwaliteit (Futselaar) (Minister OCW)

101. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

102. Dertigledendebat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV)

103. Dertigledendebat over patiëntenstops in de zorg (Hijink) (Minister MZ)

104. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

105. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

106. Dertigledendebat over de onderhandelingen inzake het Klimaatakkoord (Van der Lee) (Minister EZK)

107. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden (Arno Rutte) (Minister VWS)

108. Dertigledendebat over het gebruik van vervuilde grond bij nieuwbouwprojecten (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

109. Dertigledendebat over het bericht dat mensen uit Lelystad met de goedkoopste polis bij Zilveren Kruis Achmea niet terecht kunnen bij het ziekenhuis in Harderwijk (Van Gerven) (Minister MZ)

110. Dertigledendebat over gezondheidsrisico’s als gevolg van klimaatverandering (Kröger) (Staatssecretaris I&W, Staatssecretaris VWS)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 3 december van 14.00 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 10 december van 11.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet «Big Farma: niet gezond!» (34 834)

Maandag 17 december van 14.00 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Ellemeet: «Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg» (Kamerstuk 34 948)

Recesperiodes

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Voorjaarsreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Herfstreces 2019: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019

Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

Koningsdag 2020: maandag 27 april 2020

Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020