Kamerstukken in dossier 34864

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (12 kB)

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet); Brief van de staatssecretaris van I&W over de Uitvoeringsagenda VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2020 2019-2020 Kamerstuk 35054, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (82 kB)

  Brief van de minister voor M&W van 4 maart 2020 aan de Tweede kamer over de huf-toetsen op de Omgevingswet door de ILT

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  04-03-2020 2019-2020 33118, nr. BB Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1494 kB)

  Bijlage 1 brief van het ILT van 23 mei 2019 met de HUF-toets ontwerp-Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet (4 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  04-03-2020 2019-2020 33118, nr. BB Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (3890 kB)

  Bijlage 2 brief van het ILT van 27 november 2015 met de pré HUF-toets over de AMvB's Omgevingswet (9 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  04-03-2020 2019-2020 33118, nr. BB Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1125 kB)

  Bijlage 3 brief van het ILT van 26 september 2016 met de HUF-toets AMvB's Omgevingswet (13 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  04-03-2020 2019-2020 33118, nr. BB Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (266 kB)

  Bijlage 4 opmerkingen bij de HUF-toets Aanvullingsbesluit bodem september 2018 (5 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  04-03-2020 2019-2020 33118, nr. BB Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (683 kB)

  Bijlage 5 brief van het ILT van 28 september 2018 met de HUF-toests Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (2 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  04-03-2020 2019-2020 33118, nr. BB Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (720 kB)

  Bijlage 6 brief van het ILT van 22 april 2013 met de HUF-toets Omgevingswet (9 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  04-03-2020 2019-2020 33118, nr. BB Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2239 kB)

  Bijlage 7 brief van het ILT van 8 april 2019 met de HUF-toets ontwerp-Omgevingsregeling (6 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  04-03-2020 2019-2020 33118, nr. BB Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (505 kB)

  Bijlage 8 brief van het ILT van 19 december 2018 met de HUF-toets Invoeringsbesluit Omgevingswet (7 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  04-03-2020 2019-2020 33118, nr. BB Eerste Kamer der Staten-Generaal