Kamerstukken in dossier 34864

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-01-2018 2017-2018 Kamerstuk 34864, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Van Eijs ter vervanging van 9 over de directe of indirecte blootstelling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 34864, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet); Amendement; Amendement van het lid Van Gerven over oude gevallen die bewust niet zijn gesaneerd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 34864, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet); Motie; Motie van de leden Smeulders en Kröger over het beschermingsniveau van de bodemkwaliteit in lagere regelgeving

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 34864, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet); Motie; Motie van de leden Smeulders en Kröger over het principe van "de vervuiler betaalt" ook als uitgangspunt in de Omgevingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 34864, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet); Motie; Motie van de leden Smeulders en Kröger over het waarborgen van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 34864, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet); Motie; Motie van de leden Ronnes en Van Gerven over informatie over bodemverontreiniging met prioriteit in de Basisregistratie Ondergrond opnemen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 34864, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet); Motie; Motie van het lid Van Gerven over een algehele saneringsplicht opnemen in instructieregels voor lagere overheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 34864, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet); Motie; Motie van het lid Van Gerven over voldoende financiering bij gemeenten voor de aanpak van bodemvervuiling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 34864, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet); Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van de leden Smeulders en Kröger over het beschermingsniveau van de bodemkwaliteit in lagere regelgeving (t.v.v. 34864-12)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 34864, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal