Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-A nr. 44

35 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019

Nr. 44 MOTIE VAN HET LID VON MARTELS C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 29 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de N35 een rijksweg is die twee belangrijke economische centra in Overijssel verbindt en daarmee cruciaal is voor de economie en bereikbaarheid van de regio;

overwegende dat uit het rapport Actualisatie Marsroute N35 blijkt dat vanwege de forse verkeersgroei en de aandacht voor de verkeersveiligheid de realisatie van de Marsroute op middellange termijn (2030) nog steeds hard nodig is;

constaterende dat:

  • het Rijk primair verantwoordelijk is voor rijkswegen, zoals de N35;

  • de N35 de twee economische centra van Overijssel verbindt;

  • de N35 vraagt om een integrale aanpak van het deel tussen Nijverdal en Wijthmen;

  • een oplossing alleen kan worden gerealiseerd met een financiële bijdrage vanuit de regio;

verzoekt de Minister, om samen met de provincie de financiële consequenties in beeld te brengen en deze voor te leggen aan de Kamer;

verzoekt de regering, bovendien voor de Voorjaarsnota 2019 in beeld te brengen binnen welke termijn een MIRT-verkenning kan worden gestart,

en gaat over tot de orde van de dag.

Von Martels

Remco Dijkstra

Schonis

Van der Graaf