Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-A nr. 31

35 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019

Nr. 31 MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 29 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Twente beperkt kan profiteren van de werkgelegenheid in Zwolle vanwege de slechte aansluiting via de N35;

verzoekt de regering om, het opwaarderen van de N35 tot een 2x2-baans 100 km/u-weg als prioriteit aan te merken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst