Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-A nr. 40

35 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019

Nr. 40 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 29 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat spoorse maatregelen dringend gewenst zijn voor de bereikbaarheid van de logistieke functie Greenport Venlo, omdat volgens de MIRT-verkenning Goederencorridor sprake is van bovengemiddelde knooppuntontwikkeling;

overwegende dat de huidige MKBA-systematiek «verbiedt» om de buitenlandse baten mee te nemen en dat ProRail op dit moment in kaart brengt welke samenhangende maatregelen nodig zijn voor het treinverkeer in de regio Venlo;

verzoekt de regering, bij dit onderzoek en het bespreken van de uitkomsten hiervan ook baten aan weerszijden van de grens mee te nemen;

verzoekt de regering voorts, om in overleg met betrokkenen te zoeken naar mogelijkheden tot realisatie van de beoogde spoorse maatregelen in en om het emplacement van Venlo,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch