Kamerstukken in dossier 34861

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (49 kB)

  Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven); Brief van de minister van JenV inzake het verzoek van een spoedige plenaire behandeling van het wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34861, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (34 kB)

  Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 34861, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (174 kB)

  Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 maart 2019, over regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 34861, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven); Amendement; Amendement van het lid Groothuizen over het opnemen van een rapportageverplichting inzake gegevensuitwisseling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 34861, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven); Amendement; Amendement van het lid Groothuizen over het invoeren van een horizonbepaling voor intra-EU vluchten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 34861, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven); Amendement; Amendement van het lid Buitenweg over het vervangen van de generieke bewaartermijn van 5 jaar door een variabele termijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 34861, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven); Amendement; Amendement van het lid Groothuizen over het expliciet evalueren van intra-EU gegevensverwerking

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 34861, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven); Motie; Motie van de leden Buitenweg en Van Nispen over een spoedige toetsing van de PNR-richtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 34861, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven); Motie; Motie van het lid Groothuizen over pleiten voor een juridische herbeoordeling van de PNR-richtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 34861, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven); Motie; Motie van de leden Van Nispen en Buitenweg over betere informatie-uitwisseling over verdachte personen tussen Europese lidstaten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 34861, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal