Kamerstukken in dossier 35000-III

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019; Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-09-2018 2018-2019 Kamerstuk 35000-III, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019; Brief regering; Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 35000-III, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Samenvatting Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 35000-III, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-09-2018 2018-2019 Kamerstuk 35000-III, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019; Brief regering; Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-09-2018 2018-2019 Kamerstuk 35000-III, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019; Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden; Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 35000-III, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019; Motie; Motie van het lid Martin Bosma over van 26 juli een officiële feestdag maken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 35000-III, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019; Motie; Motie van het lid Martin Bosma over openbaarmaking van CTIVD-rapport na zes weken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 35000-III, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019; Motie; Motie van het lid Özütok over tijdig en adequaat informeren van de Kamer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 35000-III, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019; Motie; Motie van het lid Van Raak over onderzoek naar het lekken van Prinsjesdagstukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 35000-III, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal