35 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019

Nr. 39 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 29 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • de A67 een belangrijke goederencorridor is;

  • de A67 ondanks de aangekondigde investering op de lange termijn een verkeerskundig knelpunt lijkt te blijven;

constaterende dat:

  • het Rijk en regio een bestuurlijke voorkeur vaststellen voor de toekomstvaste verbreding van de A67 van knooppunt Leenderheide tot Geldrop, waarbij in het ontwerp rekening gehouden wordt met de verdergaande maatregelen op het traject Geldrop-Zaarderheiken;

  • dat een gewenste verbreding tot aan Asten nu niet binnen de financiële middelen mogelijk is;

verzoekt de regering, om de A67 voortvarend aan te pakken tot Geldrop en eventuele vrijkomende of gereserveerde middelen voor de regio te behouden, en de Kamer te informeren over het vervolgtraject,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra

Von Martels

Schonis

Van der Graaf

Naar boven