Kamerstukken in dossier 34857

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-12-2017 2017-2018 Kamerstuk 34857, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten; Amendement; Amendement van het lid Hijink over verplichte contractering van alle gecertificeerde instellingen en jeugdzorgaanbieders

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 34857, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid ter vervanging van nr. 10 over verplichte contractering van alle gecertificeerde instellingen en jeugdzorgaanbieders

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 34857, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten; Amendement; Amendement van de leden Bergkamp en Van der Staaij over evaluatie en het vervallen van de delegatiebepaling na vijf jaar

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 34857, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten; Amendement; Amendement van de leden Ellemeet en Van der Staaij over het vervallen van de delegatiebepalingen na drie jaar

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 34857, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten; Motie; Motie van het lid Bergkamp c.s. over de werking van de delegatiebepalingen in een gedecentraliseerd stelsel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 34857, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Hijink ter vervanging van nr. 9 over het verminderen van uitvoeringslasten voor aanbieders

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 34857, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten; Brief regering; Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Hijink over het verminderen van uitvoeringslasten voor aanbieders (Kamerstuk 34857-15)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 34857, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten; Brief regering; Reactie op de toezegging over nadere informatie over de mogelijkheden van uniformering/standaardisering van secundaire processen in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34857, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten; Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-12-2017 2017-2018 Kamerstuk 34857, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal