Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201824170 nr. 170

24 170 Gehandicaptenbeleid

Nr. 170 MOTIE VAN HET LID DIJKSMA C.S.

Voorgesteld 31 januari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het VN-verdrag voor mensen met een handicap is geratificeerd;

overwegende dat de implementatie van dit verdrag in volle gang is;

spreekt uit dat de Kamer jaarlijks een hoofdlijnendebat voert over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag;

verzoekt de regering, daarom voorafgaand aan het debat jaarlijks een rapportage naar de Kamer te sturen over de toegankelijkheid van Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijksma

Van der Staaij

Ellemeet

Bergkamp

Hermans

Kuik

Agema

Hijink

Dik-Faber