8 Stemmingen moties Energiebesparing/Evaluatie proeftuinen aardgasvrije wijken/bijna energieneutrale gebouwen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Energiebesparing/Evaluatie proeftuinen aardgasvrije wijken/bijna energieneutrale gebouwen (BENG-eisen),

te weten:

  • -de motie-Van Eijs over het monitoren van het rendement waarop de PEF gebaseerd is (30196, nr. 680);

  • -de motie-Van Eijs over mogelijke voordelen van grootschalige bouw in hout (30196, nr. 681);

  • -de motie-Koerhuis over een betaalbaar energielabel (30196, nr. 682);

  • -de motie-Koerhuis over de ontwikkeling van een digitaal woondossier (30196, nr. 683);

  • -de motie-Ronnes over het stimuleren van innovaties bij de toepassing van de BENG-eisen (30196, nr. 684);

  • -de motie-Ronnes over heffingsverminderingen voor corporaties in relatie tot verduurzamingsmaatregelen (30196, nr. 685);

  • -de motie-Van der Lee over het bevorderen van het gebruik van duurzaam hout in de bouw (30196, nr. 686);

  • -de motie-Nijboer over duurzame-energieprojecten die niet direct aan de woning gelegen zijn (30196, nr. 687).

(Zie vergadering van 29 oktober 2019.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Nijboer stel ik voor zijn motie (30196, nr. 687) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Eijs (30196, nr. 680).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

Er is een nieuwe zaalindeling zoals jullie kunnen zien. Ik moet daar nog even aan wennen.

In stemming komt de motie-Van Eijs (30196, nr. 681).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koerhuis (30196, nr. 682).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koerhuis (30196, nr. 683).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ronnes (30196, nr. 684).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ronnes (30196, nr. 685).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Baudet.

De heer Baudet (FvD):

Wij hadden graag voor de motie op stuk nr. 684 (30196) willen stemmen.

De voorzitter:

Dan zal deze opmerking in de Handelingen worden opgenomen.

In stemming komt de motie-Van der Lee (30196, nr. 686).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Koerhuis.

De heer Koerhuis (VVD):

Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag een brief van het kabinet ontvangen over hoe het de moties op stukken nrs. 682 en 683 wil uitvoeren.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dan de heer Kuzu.

De heer Kuzu (DENK):

Wij willen worden geacht voor de motie op stuk nr. 686 gestemd te hebben.

De voorzitter:

Dan zal deze opmerking ook in de Handelingen worden opgenomen.

Naar boven