24 Stemming motie Burgerdoden bij een Nederlandse luchtaanval in Irak

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over burgerdoden bij een Nederlandse luchtaanval in Irak in 2015,

te weten:

  • -de motie-Diks c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Defensie (27925, nr. 664).

In stemming komt de motie-Diks c.s. (27925, nr. 664).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit debat. Ik dank iedereen. Ik dank de minister en de Kamerleden en ik sluit de vergadering.

Naar boven