6 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Raemakers, de gehele week;

De Groot, alleen voor vandaag.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven