18 Stemming brief Parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

Aan de orde is de stemming over de brief van het Presidium over de parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (35228, nr. 2).

De voorzitter:

Ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven