12 Stemmingen moties Stint

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de stint,

te weten:

  • -de motie-Van Aalst over bij het introduceren van nieuwe voertuigen verkeersveiligheid boven innovatie stellen (29398, nr. 761);

  • -de motie-Schonis c.s. over een concreet voorstel over de aanbevelingen van het OVV-rapport (29398, nr. 762);

  • -de motie-De Pater-Postma c.s. over extra werkzaamheden van de SWOV niet ten koste laten gaan van de huidige werkzaamheden (29398, nr. 763);

  • -de motie-Van der Graaf c.s. over het beter inzichtelijk maken van ongevallencijfers van licht gemotoriseerde voertuigen (29398, nr. 764).

(Zie vergadering van 30 oktober 2019.)

In stemming komt de motie-Van Aalst (29398, nr. 761).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schonis c.s. (29398, nr. 762).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Pater-Postma c.s. (29398, nr. 763).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Graaf c.s. (29398, nr. 764).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven