7 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Voordat we gaan stemmen, is er een korte regeling van werkzaamheden.

Ik stel voor zo dadelijk ook te stemmen over de aangehouden motie-Van Aalst (35300-XII, nr. 15).

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik zie de heer Renkema al staan. Het woord is aan hem. Gaat uw gang.

De heer Renkema (GroenLinks):

Een korte regeling zei u. We hebben hier vorige week tot diep in de nacht gedebatteerd over de Wajong. Dit is een heel ingewikkelde wet, waarover nog steeds veel onduidelijk is. Gisterenavond hebben we een brief gekregen van het kabinet die ook wel weer nieuwe vragen oproept. Ik wil graag uitstel van de stemmingen. Maar dat niet alleen, ik wil ook heropening van het debat. Het gaat hier om een wet die 250.000 mensen gaat raken. Ik vind dat we transparant en zorgvuldig moeten zijn in onze eigen besluitvorming. Dus zowel uitstel van de stemmingen als heropening van het debat zou ik graag willen.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter.

De voorzitter:

Het is heel erg rumoerig in de zaal. Het is bijna niet te verstaan. Ik wacht heel even tot het een beetje stiller is. Kijk ... De heer Jasper van Dijk.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Dank u, voorzitter. De voorliggende wet maakt dat mensen met een Wajonguitkering voor een habbekrats moeten gaan werken.

De voorzitter:

U hoeft alleen maar ja of nee te zeggen.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Daarom steun ik het voorstel van GroenLinks, zowel voor uitstel als voor heropening van het debat.

De heer Kuzu (DENK):

Ja.

De voorzitter:

Goed zo.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Ik durf niet meer, voorzitter. Steun.

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter. Geen steun voor heropening maar ik geef de heer Renkema graag nog wat tijd voor amendementen en zo. Dus steun voor uitstel van de stemmingen, maar ik zou wel graag deze week stemmen, liefst morgen.

De voorzitter:

Niet voor heropening, maar wel voor uitstel.

De heer Van Weyenberg (D66):

Zo is het, voorzitter.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun voor beide voorstellen.

De heer Peters (CDA):

Geen heropening, morgen of overmorgen stemmen.

Mevrouw Nijkerken-de Haan (VVD):

Daar sluit ik me graag bij aan.

De heer Van Raan (PvdD):

Steun voor beide voorstellen.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Met wat meer tijd voor de stemmingen heb ik geen probleem. Heropening lijkt me niet nodig.

De heer De Jong (PVV):

Voorzitter. Uitstellen met twee of drie daagjes is gewoon blokkeren van waar het werkelijk om zou moeten gaan. Er is veel meer tijd voor nodig. Dus steun voor het verzoek voor uitstel van de stemmingen en ook ...

De heer Stoffer (SGP):

Uitstel van de stemmingen is uitstekend, maar verder steunen wij het voorstel niet.

De voorzitter:

Meneer Renkema, u kunt ook tellen. Er is wel een meerderheid voor uitstel van de stemmingen, maar geen meerderheid om het debat te heropenen.

Mevrouw Van Esch nog namens de Partij voor de Dieren? Nee, dan gaan we nu stemmen. We hebben een lange stemmingslijst.

Naar boven