17 Stemming brief Doorgroei van academische start-ups naar levensvatbare bedrijven

Aan de orde is de stemming over de brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad voor Wetenschap, Techniek en Innovatie inzake de doorgroei van academische start-ups naar levensvatbare bedrijven (31288, nr. 789).

De voorzitter:

Ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven