9 Stemming motie Creëren tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit),

te weten:

  • -de motie-Leijten over het niet scheppen van een precedent met de Rijkswet (35130, nr. 16).

(Zie vergadering van 29 oktober 2019.)

De voorzitter:

In het debat is besloten om eerst te stemmen over de motie op stuk nr. 16 alvorens te stemmen over het wetsvoorstel en de overige moties.

In stemming komt de motie-Leijten (35130, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven