14 Stemming brief Mogelijke gezondheidsrisico's in relatie tot 5G

Aan de orde is de stemming over de brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad over mogelijke gezondheidsrisico's in relatie tot 5G (27561, nr. 47).

De voorzitter:

Ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven