30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 681 MOTIE VAN HET LID VAN EIJS

Voorgesteld 29 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er vanwege de stifstofuitspraak en de CO2-reductie moet worden gezocht naar oplossingen in alle sectoren;

overwegende dat bouwen met hout een manier is om CO2 langdurig op te slaan, en zo bijdraagt aan het terugbrengen van CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving;

overwegende dat innovatieve nieuwe concepten in houtbouw kunnen bijdragen aan minder uitstoot van stikstof en sneller terugdringen van woningtekorten;

verzoekt de regering, in kaart te brengen wat de bijdrage van grootschalige bouw in hout kan zijn voor het stikstofprobleem, klimaatverandering en woningtekort, en de Kamer hierover in het voorjaar van 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Eijs

Naar boven