13 Stemmingen moties Personeel/Materieel Defensie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de begrotingsonderdelen Personeel en Materieel van de begroting van het ministerie van Defensie voor het jaar 2020,

te weten:

  • -de motie-Diks/Karabulut over afzien van het voornemen om negen extra F-35-gevechtsvliegtuigen aan te schaffen (35300-X, nr. 8);

  • -de motie-Karabulut/Kerstens over voldoende financiële ondersteuning voor veteranen met PTSS (35300-X, nr. 9);

  • -de motie-Belhaj c.s. over de mogelijkheid om in twee veteranenontmoetingscentra hulpverlening te bieden (35300-X, nr. 11).

(Zie wetgevingsoverleg van 30 oktober 2019.)

In stemming komt de motie-Diks/Karabulut (35300-X, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut/Kerstens (35300-X, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Belhaj c.s. (35300-X, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven