Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029398 nr. 764

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 764 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.

Voorgesteld 30 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid in zijn conclusie van het rapport «Veilig toelaten op de weg» constateert dat er op dit moment geen specifieke ongevallencijfers bekend zijn over verschillende licht gemotoriseerde voertuigen;

overwegende dat ongevallencijfers een belangrijk onderdeel vormen van onze informatie over verkeersveiligheid;

verzoekt het ministerie, in overleg te treden met relevante partijen zoals politie en andere hulpverleners en verzekeraars om ongevallencijfers van licht gemotoriseerde voertuigen beter inzichtelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf

Schonis

Remco Dijkstra

De Pater-Postma

Stoffer

Kröger

Gijs van Dijk

Laçin

Van Brenk

Wassenberg

Van Aalst