Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201921501-20 nr. 1436

21 501-20 Europese Raad

Nr. 1436 MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN JETTEN

Voorgesteld 25 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het behouden van twee vergaderlocaties voor het Europees parlement inefficiënt is en deze kwestie al jarenlang sleept;

overwegende dat een meerderheid van het Europees parlement zich heeft uitgesproken voor één zetel voor het Europees parlement;

verzoekt de regering, zich op de informele top uit te spreken voor het beëindigen van het verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher

Jetten