Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201921501-20 nr. 1445

21 501-20 Europese Raad

Nr. 1445 MOTIE VAN DE LEDEN MAEIJER EN WILDERS

Voorgesteld 25 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Europees parlement heeft ingestemd met een verbod op de pulsvisserij;

overwegende dat het officiële besluit nog door de vakministers in de Raad moet worden genomen;

verzoekt het kabinet, de top in Sibiu te gebruiken om het verbod op de pulsvisserij van tafel te vegen en aan te geven dat Nederland een eventueel toekomstig verbod niet zal handhaven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maeijer

Wilders