Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932847 nr. 446

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 446 MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN RONNES

Voorgesteld 14 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat we als Nederland het klimaatakkoord van Parijs hebben ondertekend;

constaterende dat het om deze afspraken na te kunnen komen, belangrijk is om veel sectoren te verduurzamen, waaronder de gebouwde omgeving;

overwegende dat woningcorporaties een grote, goed georganiseerde speler op de Nederlandse woningmarkt zijn;

spreekt uit dat woningcorporaties vanwege hun schaal, organisatie en financiële middelen een voortrekkersrol moeten blijven vervullen in het verduurzamen van de gebouwde omgeving;

roept de regering, op om hierover met woningcorporaties afspraken te maken in het kader van het klimaatakkoord en de Kamer hierover te blijven informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeulders

Koerhuis